10 Cool Questions Find Identity

10 คำถามเด็ด? ค้นหาตัวตน

ถ้าวันนี้คุณปรับแนวความคิด และมีการวางแผนที่จะปลดหนี้เรียบร้อยแล้ว ก็จงวางเรื่องหนี้ลง แล้วเลิกคิดถึงมันไปก่อน เพราะเราวางแผนทุกอย่างไว้แล้ว จงเอาเวลาที่มีค่ามาโฟกัสการหาเงินเพิ่มดีกว่า


โค้ชก็ขอเอาประสบการณ์จริงมาบอกต่อในการตัดสินใจว่าเราจะเลือกทำงานอะไรเพิ่มเติมจากงานประจำ ซึ่งงานที่สองไม่ควรเหมือนงานแรก คือเราต้องมีเวลาพักผ่อนด้วย

เพราะฉะนั้นก่อนจะค้นหาว่างานอะไร เราต้องมาค้นหาตนเองก่อน

1.จุดแข็งหรือข้อดีของคุณคืออะไร?

2.คุณคิดว่าอะไรที่เรารู้สึกเราทำมันได้แบบง่ายๆไม่ต้องพยายาม?

3.คุณรู้สึกคุณเก่งในเรื่องอะไร?

4.เพื่อนๆและคนรอบข้างบอกว่าคุณเก่งเรื่องอะไร?

5.คุณมีความสามารถโดยธรรมชาติอะไรบ้าง?

6.เวลาว่างคุณทำอะไรแล้วมีความสุข?

7.คุณอยู่กับสิ่งใดได้นานๆจนเวลาผ่านไปโดยไม่รู้ตัว?

8.ปกติมีคนอื่นโทรมาปรึกษาคุณด้านไหน?

9.ถ้าคุณจะต้องสอนหรือให้คำปรึกษาใคร คุณจะแนะนำเรื่องอะไร ด้านไหน?

10.ปกติคุณเสพข่าวทางด้านไหนแล้วรู้สึกดี?

ซึ่งการค้นหาครั้งนี้จะสามารถบอกถึงงานที่คุณทำอยู่ ณ ปัจจุบันด้วย ว่าคุณพอใจในงานปัจจุบันมากแค่ไหน คุณจะโชดดีมากถ้าคุณค้นหาตัวตน จนพบว่า งานที่ชอบ เงินก็ดี คืองานอะไร??????

มาลงมือตอบคำถามกันตอนนี้เลยนะค่ะ คุณอาจจะเสียเวลาสักนิดในการค้นหา แต่โค้ชบอกเลยถ้าคุณค้นหาจนพบ คุณจะทำงานนั้นอย่างมีความสุขไปตลอดชีวิต เพราะฉะนั้นวันนี้โค้ชขอให้คุณลงมือตอบคำถามเหล่านี้ก่อน แล้วคุณจะพบอะไรบางอย่าง อย่างที่คุณไม่เคยคาดคิด. แล้วโค้ชจะมาบอกอีกทีเรื่องคุณลักษณะงานแบบไหนที่เราสามารถทำได้ควบคู่งานประจำ และชีวิตก็ยังคงสมดุล.

Mindsetทำธุรกิจดี มีชัยไปกว่าครึ่ง

#โค้ชพริ้งเทรนให้รวยด้วยเทคโนโลยีทวีความสำเร็จ

#Mindsetทวีความสำเร็จกับธุรกิจต่างประเทศ

#CoachPrink Acronyms Success Tool

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *