พลังงานไหลไปในที่ ที่มีความสนใจ

Energy flows where attention goes พลังงานไหลไปในที่ ที่มีความสนใจ

Energy flows where attention goes พลังงานไหลไปในที่ ที่มีความสนใจ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *