จิตใจและร่างกายเป็นหนึ่งเดียวกัน

Mind & Body are one จิตใจและร่างกายเป็นหนึ่งเดียวกัน

Mind & Body are one
จิตใจและร่างกายเป็นหนึ่งเดียวกัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *