New Behavior Generator (NBG)

คุณสำเร็จได้ ถ้าคุณพัฒนาตัวเองอย่างไม่หยุดยั้ง 6 ขั้นตอน ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เป็นคนประสบความสำเร็จ

เทคนิคที่ 2  New Behavior Generator (การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ให้เป็นพฤติกรรมใหม่ที่ทำให้ชีวิตประสบความสำเร็จ)

**** Coach Prink ถอดแบบความสำเร็จ ให้คุณเป็นคนสำเร็จในแบบของตัวคุณ****

New Behavior Generator

เป็นเทคนิคที่นัก NLP ใช้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ให้เป็นพฤติกรรมใหม่ที่ส่งเสริมให้บุคลิกภาพหรือการดำเนินชีวิตพัฒนาไปสู่จุดที่ดีกว่า
คือการติดต่อเสื่อสารกับตัวตนภายในของเขาซึ่งก็คือ “จิตใต้สำนึก” (Subconscious Mind) นั้นเอง เพื่อให้จิตใต้สำนึกเกิดการเรียนรู้และยอมรับว่าพฤติกรรมเดิมนั้นไม่มีประโยชน์ หรือถึงมีประโยชน์ก็มีน้อยเห็นสมควรให้ยอมรับและสร้างพฤติกรรมใหม่ที่ดีกว่าขึ้นมาแทนที่เพื่อการพัฒนาคุณภาพหรือความสำเร็จในชีวิตที่ดียิ่งๆ ขึ้นไป โดยมีขั้นตอนดังนี้
 
1.  ระบุความชัดเจน โดยระบุให้ชัดเจนว่าคุณต้องการแก้ไขพฤติกรรมใด หรือพฤติกรรมตัวใดคือปัญหาของคุณ
 
2.  เซ็ทอัพระบบ ขั้นตอนนี้ทำการเชื่อมต่อจิตสำนึกเข้ากับจิตใต้สำนึก โดยจิตนาการถึงภาพ เสียง หรือสัมผัสที่เป็นการสื่อสารตอบสนองออกมาจากส่วนลึก (จิตใต้สำนึก) ในตัวคุณ ยิ่งการตอบสนองจากภายในสื่อสารออกมาได้อย่างชัดเจนก็ยิ่งเป็นผลดีต่อการปฏิบัติแก้ไข
 
3.  ค้นหา ต่อไปเราจะถามต่อจิตใต้สำนึกของคุณว่า พฤติกรรมเดิมนั้น จิตสำนึกคุณเห็นว่าไม่ดีไม่มีประโยชน์ควรได้รับการปรับปรุง จิตใต้สำนึกนั้นมีความเห็นอย่างไร เห็นว่าพฤติกรรมนี้มีประโยชน์ต่อตัวเองหรือไม่ (เรากำลังสร้างการยอมรับในระดับจิตใต้สำนึกว่าพฤติกรรมเก่านั้นควรได้รับการเปลี่ยนแปลง)
 
4.  สร้างใหม่ เมื่อได้รับคำตอบจากจิตใต้สำนึกแล้วต่อไปเราจะถามกับจิตใต้สำนึกว่ามีพฤติกรรมใหม่แบบใดบ้างที่สามารถนำมาทดแทนพฤติกรรมเก่านี้ได้เพื่อให้ชีวิตของเราเจริญก้าวหน้าหรือมีความสุขความสำเร็จมากกว่าที่มีอยู่ หากจิตใต้สำนึกไม่ข้อเสนอใดๆ เราอาจจะเสนอพฤติกรรมใหม่ที่เราต้องการให้กับจิตใต้สำนึก
 
5.  ตรวจสอบ ใช้จิตใต้สำนึกตรวจสอบดูอีครั้งว่าพฤติกรรมใหม่นั้นมีสิ่งใดที่อาจจะเป็นปัญหาหรือไม่ (ขั้นตอนนี้เรากำลังสร้างการยอมรับในระดับจิตใต้สำนึกว่าพฤติกรรมใหม่นั้นสมควรที่ได้รับการยอมรับ)
6.  ยอมรับ ในขั้นตอนสุดท้ายนี้เราจะขอการยอมรับต่อพฤติกรรมใหม่ต่อจิตใต้สำนึก โดยให้จิตใต้สำนึกยอมรับเอาพฤติกรรมใหม่นี้มาใช้แทนที่พฤติกรรมเดิม

**** Coach Prink ถอดแบบความสำเร็จ ให้คุณเป็นคนสำเร็จในแบบของตัวคุณ****

#โค้ชพริ้งเทรนให้รวยด้วยเทคโนโลยีทวีความสำเร็จ

#Mindsetทวีความสำเร็จกับธุรกิจต่างประเทศ

#CoachPrink Acronyms Success Tool

Page : https://www.facebook.com/KPrinkNLPAmazon/

Line@ : line://ti/p/@eai6309h

Website: http://www.coachprinknlp.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *