วอร์เรน บัฟเฟตต์

10 แบบความสำเร็จ ของ Worren Buffett

  1.“Find your passion”  ค้นหาสิ่งที่คุณรักและหลงไหลที่จะทำ 2.“Hire well” มองหาทีมที่ดีเยี่ยม มองหาคนที่ซื่อสัตย์ ฉลาด และมีพลัง 3.“Don’t care what others think” ไม่สนใจว่าคนอื่นคิดอย่างไร ขึ้นอยู่กับตัวเราคิดอย่างไร 4.“Read Read Read” อ่าน อ่าน แล้วก็อ่าน  ใช้เวลา 5-6 ชั่วโมงต่อการอ่าน 5.“Have a margin of safety ” มีส่วนเผื่อการลงทุน ไม่เสี่ยงเกินตัว 6.“Have a competitive advantage ” สร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน 7.“Schedule for your personality ” กำหนดบุคลิกภาพของคุณเอง ในแบบที่คุณอยากเป็น อยากทำ 8.“Always be competing” สนุกกับการแข่งขัน พยายามหาสิ่งที่ดีกว่า 9.“Model…