CoachPrinkPicture

ติดต่อ CoachPrink

เอกสารการรับรองโค้ช NLP 

ผ่านการสอบ NLP Coach
ผ่านการสอบ NLP Master Coach
ผ่านการฝึก Leading Performance
ผ่านการสอบหลักสูตร Trainer & Consultant of NLP
ผ่านการสอบบำบัดระดับสูงสุดทางการดูแลสุขภาพ
ผ่านการสอบพรีเซนต์ทฤษฏีระดับสูงสุด
ผ่านการสอบการนำเสนอระดับสูงสุด

Be PRINK Model : โมเดลการเป็นโค้ชที่ช่วยเหลือผู้คนให้ประสบความสำเร็จในอาชีพ
P = Positive Attitude (ให้คุณมีทัศนคติเชิงบวกในทุกๆเหตุการณ์)
R = Relation (มีความสัมพันธ์ที่ดีทั้งกับตัวเองและผู้อื่น) ,Rejoice (ได้ชื่นชมยินดีกับความสำเร็จที่เกิดในขึ้นในทุกๆวัน )
I = Idea generation (การทำให้คุณมีแนวความคิดใหม่ๆ)
N = Negotiate (ช่วยให้คุณมีทักษะการเจรจาต่อรองในการคุยธุรกิจ)
K = Knowledge (นำความรู้และประสบการณ์จริงในการทำธุรกิจต่างประเทศมาสอนและพัฒนาธุรกิจของคุณให้เติบโต)

 

————ติดต่อเราได้ที่———

Page ถอดแบบความสำเร็จ : https://www.facebook.com/ModelNLPSuccess/

Page โค้ชพริ้งเทรนให้รวย ด้วยเทคโนโลยี ทวีความสำเร็จ: https://www.facebook.com/KPrinkNLPAmazon/

Line: @coachprink (line://ti/p/@eai6309h)

Website : CoachPrinkNLP

————ติดต่อเราเรื่องการทำธุรกิจในต่างประเทศได้ที่———
Inbox: http://www.facebook.com/messages/amazonguuruu/
Line: @amazonguru (http://line.me/ti/p/~@amazonguru)
หลักสูตรเงินล้าน: https://goo.gl/wV9ec4
เว็บไซต์: https://goo.gl/0ZFxp6

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *